Terveydenhuolto

Säästämällä perusterveydenhuollosta lisäämme moninkertaisesti muita terveydenhoitokuluja

Terveyspalvelut
Terveydenhuollon tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta sekä kaventaa terveyseroja.
Perustana ovat ehkäisevä terveydenhuolto ja hyvin toimivat, koko väestön saatavilla olevat terveyspalvelut.


Terveyden edistäminen
Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy ovat Suomen terveyspolitiikan ensisijaisia tavoitteita.


Kunnallinen terveydenhuolto
Jokaisella on oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kunnat vastaavat terveydenhuollon järjestämisestä ja rahoittamisesta.

Jatkossa näistä palveluista vastaa hyvinvointialueet.


Terveyspalvelut jakautuvat perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon

Perusterveydenhuollolla tarkoitetaan kunnan järjestämää väestön terveydentilan seurantaa, terveyden edistämistä ja erilaisia palveluita. Perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan kunnan terveyskeskuksessa.


Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoito tarkoittaa erikoisalojen mukaisia tutkimuksia ja hoitoja. Suurin osa erikoissairaanhoidon palveluista järjestetään sairaaloissa.

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat yli 40 % kokonaiskustannuksista! Tämä on poissa ennaltaehkäisevästä perusterveydenhuollosta.

”Perusterveydenhoidon kustannuksia säästämällä emme voi vaikuttaa olellisesti kokonaiskustannuksiin”

Piditkö tästä, jaa se kaverille.